اخبار شرکت

فروش ویژه مواد مصرفی متالورژی ساخت کمپانی struers دانمارک

  خمیر الماسه -  سوسپانسیون الماسه  - اسپری الماسه  - پودر اکسید الومینیوم-  پودر قالب گیری گرم  وسرد - انواع تیغه برش در ابعاد مختلف -

   کاغذ سمباده با دانه بندی مختلف

 شاخه خبری: اخبار شرکت - تاريخ ارسال: 1395/02/22