اخبار شرکت

بوشی Buchi

(با بیش از 40 سال همکاری نماینده انحصاری کارخانه بوشی(سوئیس

 سازنده دستگاه تقطیر در خلا-دورانی و... کجلدال-استخراج چربی-کروماتوگرافی-اسپری درایر-آون شیشه ای-نقطه ذوب و جوش-دستگاه اسپکتروسکوپی اشعه مادون قرمز 

سازنده دستگاه نانو اسپری درایر با استفاده از علم نانو تکنولوژیشاخه خبری: اخبار شرکت - تاريخ ارسال: 1395/09/03