اخبار شرکت

دریافت نمایندگی انحصاری کمپانی وایس تکنیک و کمپانی فوچ (weiss technik&votsch)

کارخانه وایس تکنیک سازنده انواع اتاقک های ایجاد شرایط محیطی در صنعت خودر، صنایع نظامی، صنایع الکترونیکی، صنایع کشاورزی ودارویی .فعالیت دارد و در حال حاضر کارخانه فوچ و وایس تکنیک در کنار یکدیگر فعالیت میکنندشاخه خبری: اخبار شرکت - تاريخ ارسال: 1396/01/20