تاریخچه شرکت ایماکو

 

در اردیبهشت ماه سال 1344 خورشیدی دکتر وُلف از اتباع آلمانی تبارمقیم ایران،با نیت انجام فعالیت و خدمات در راستای ارائه لوازم و تجهیزات مورد نیاز مراکز دانشگاهی،درمانی،تحقیقاتی و صنعتی این مجموعه را تاسیس نموده و پس از مدتی افرادی ایرانی با مدارج تحصیلاتی بالا و مشتاق در این زمینه این مجموعه را از ایشان خریداری نمودند.

شرکت ایماکو با بیش ازپنجاه سال سابقه و فعالیـت درحالحاضر قدیمی ترین و پرآوازه ترین شرکت درزمـینه ارائه خدمات مشاوره و تامین تجهیزات آزمایشگاهی میباشد که با دارا بودننمایندگیهای انحصاری معتبر بین المللی در خدمت کلیه متخـصـصـین و اسـاتـید مـحترم در کشـور عزیزمان ایران میباشد.

 

در خاتمه شرکت ایماکو را می توان به پنج دهه تقسیم کرد:

دهه 1344 تا 1354 : دهه تاسیس و شروع کار

دهه 1354 تا 1364 : دهه فعالیت و اوج

دهه 1364 تا 1374 : دهه فعالیت و ثبات

دهه 1374 تا 1384 : دهه فعالیت و رشد مجدد

دهه 1384 تا 1394 : دهه فعالیت با فراز و نشیب بعلت تحریم های بین المللی

 

لذا شرکت ایماکو افتـخار دارد در این پنـجاه سال هیچ گاه و تحت هیچ شرایـطی دست از فعالیـت بر نداشته و در تمام شرایـط (انقلاب،جنگ و تحریم) به فعالیـت خود ادامه داده و حتی یک روز هم بسته نبوده است